The Mall и Европейски Търговски Център, гр.София

THE MALL  и ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР

ХЕРМЕС ПАРК СОФИЯ – МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ТЪРГОВСКО-РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС С ТРИ НИВА ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

гр. София, бул. „Цариградско шосе” 115з

Възложител: „ЕВРОПЕЙСКИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД

Комплексът е  най – големия търговски център в България с обща РЗП 241 450кв.м., която включва търговска част с площ 99 856 кв.м./The Mall/, офис част с площ 69 244 кв.м. /European Trade Center/ и подземен паркинг на три нива с площ 72 350 кв.м. На територията на комплекса има магазини, хипермаркет, кино с десет кинопрожекционни зали, заведения за хранене, места за забавление /боулинг/, фитнес, разнообразие от бизнес и търговски услуги (банкови услуги, мобилни оператори, магазини за офисни консумативи ), аптека. European Trade Center се състои от 5 сгради с клас А офисни площи.

За функциониране на комплекса бяха изградени и въведени в редовна експлоатация Улични водопроводи Ø 225, Ø 60 и Ø 219; Подстанция 110/20kV за захранване на “Хермес Парк”; Преустройство на В.л. 110kV “Абдовица – Ариана” и кабелни линии 110kV за захранване на подстанция 110/20kV; Подземна транспортна връзка; Пътна връзка от бул.“Цариградско шосе” към локално платно, локално платно пред имота, изграждане на улица.

Комплексът беше обявен за сграда на годината за 2010г. в категориите „Търговски сгради” и „Офис сгради”  на националния конкурс „Сграда на годината”.

Комплексът  е реализиран през периода 2006год.-2012год.

Предоставените услуги от ММВ инженеринг включваха оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорти и консултантски услуги по време на строителството и проектирането,  съдействие на възложителя в различните процедури свързани с инвестиционното проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация.