Хюндай център и София бизнес център, гр.София

 ХЮНДАЙ ЦЕНТЪР, СОФИЯ БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ШОУРУМ, АВТОСЕРВИЗ, ОФИСИ, МАГАЗИНИ, РЕСТОРАНТ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

гр. София, бул. „Околовръстен път” 260

Възложител: „ХАЙ БИЗНЕС ЦЕНТЪР” ЕООД, „ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ МАРКЕТ” ЕООД

Модерна административна сграда с шоурум, автосервиз и офиси.  На първите две нива е разположен най-големият продажбено-сервизен и дистрибуционен център на корейската марка Hyundai в Европа. Центърът разполага със автосалон, сервиз, административни помещения, офиси, приемни, конферентни зали и кафене.  Останалите офисни етажи на сградата се заемат от модерен бизнес център. Обектът е построен през периода 2005 год. – 2008 год.

Предоставените услуги от ММВ инженеринг включваха оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор по време на строителството,  съставяне на технически паспорти, консултантски услуги по време на строителството и проектирането,  съдействие на възложителя в различните процедури свързани с инвестиционното проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация.