София Еърпорт Център, гр.София

СОФИЯ ЕЪРПОРТ ЦЕНТЪР

гр. София, бул. „Христофор Колумб” 64

Възложител: „СОФИЯ ЕЪРПОРТ ЦЕНТЪР” АД

Комплекс София Еърпорт Център се състои от ОФИС ЦЕНТЪР, предлагащ 18 000 кв.м. офиси клас „А” и магазини;  ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР, състоящ се от 28 000 кв.м първокачествени логистични и офис площи, открити паркинги и ХОТЕЛ* със заведения за хранене, отдих и зали за конферентни мероприятия. За функционирането на комплекса бяха изградени Улични канали ф1000,  Улични  водопроводи ф315 и ф90 ПЕВП; Улична мрежа;  Външно ел. захранване на сградите /сградни трафопостове/; Разпределителни газопроводи ф110 ПЕВП и ф63 ПЕВП. Реализирано е изкуствено езеро със значителни за градска среда размери.

Sofia Airport Center е първият бизнес проект в България, сертифициран с LEED сертификат. Комплексът беше обявен за сграда на годината за 2012г. в категориите „Зелени сгради” и „Обществени сгради с бизнес предназначение” и сграда на годината за 2009г. в категория „Производствени сгради и логистични центрове” на националния конкурс „Сграда на годината”. Също така Sofia Airport Center спечели престижната награда Prix d’Excellence Awards – България 2013 от Международната федерация по недвижими имоти (FIABCI).

Комплексът е реализиран през периода 2007год.-2012год.

*на етап идеен проект

Предоставените услуги от ММВ инженеринг включваха оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорти, консултантски услуги по време на строителството и проектирането,  съдействие на възложителя в различните процедури свързани с инвестиционното проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация.