Завод за автомобили – Great Wall, гр.Ловеч

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ЗАВОД ЗА АВТОМОБИЛИ Great Wall  

с. Баховица, община Ловеч

Възложител: „ ЛИТЕКС МОТОРС” АД

С построяването през 2011год. на Завода за автомобили Great Wall  се отбеляза връщането на България в автомобилостроенето. Заводът е разположен на площ от 500 дка и е с капацитет на производство 50 000 коли годишно при двусменен режим на работа. При строителството му са използвани най-съвременните решения, осигуряващи енергийна ефективност, достъпна среда и гъвкавост на технологичното оборудване.

ММВ инженеринг е била консултант по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на първия етап на производственото предприятие със следните подобекти: логистичен склад / площ над 12 000кв.м/; цех за финално сглобяване /площ над 20 000кв.м/  с разпределителна уредба СрН; административна сграда и столова; подземен резервоар за противопожарни/промишлени нужди; подземен резервоар за питейни нужди; подземен резервоар за дъждовни води; помпена станция; подземен резервоар за ЛЗТ; вътрешно-площадкови обслужващи улици; открити паркинги ; вътрешно-площадкови инженерни мрежи; пречиствателна станция; ел. захранване СрН, възлова станция 20 kV с трансформатор; изместване и кабелиране на въздушен електропровод ВЛ20 kV; изместване довеждащ водопровод, захранващ напорен водоем за с. Баховица.

Предоставените от ММВ инженеринг услуги включваха също консултантски услуги по време на строителството и проектирането,  съдействие на възложителя в различните процедури свързани с инвестиционното проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на строежа.

Атомобилният завод е победител в категорията „Производствени и логистични сгради”  за 2011год. на националния конкурс „Сграда на годината”, както заради съвременното строително решение, така и заради ефекта, който двете хиляди работни места и възможностите за износ имат върху регионалната и националната икономика.