Завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи, с. Гурмазово, общ.Божурище

ЗАВОД ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ ЗА АВТОМОБИЛНИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

с. Гурмазово, общ. Божурище, кв. 15, м. „Спортното”

Възложител: „БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ” ЕООД