Многофункционален търговски и развлекателен комплекс – Plaza West, гр.София

PLAZA WEST

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС С ДВЕ НИВА ПАРКИНГИ И ТРАФОПОСТОВЕ

гр. София, кв. 64, м. „Люлин – разширение Запад”, СО район „Люлин”

Възложител: „СТЪРЛИНГ ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ” ЕООД